Postitatud Lisa kommentaar

Leather origins

Leather is one of the oldest materials humans have used in clothing with animals and household items.

Dogily is using oiled vegetable tanned leather which is a side product of food industry. This is leather that no animals are killed for. We try to use domestic leather if possible to keep the footprint as tiny as possible. Please be noted that any scarring in our leather is normal because the hides are not from cage animals.

Vegetable tan uses natural materials in the tanning process. This results leather to be soft and age nicely when used. At the same time vegetable tan does not cause such strong allergic reactions as a chrome leather might. Chrome tan is used in car industry, upholstery, clothing, accessories, handbags etc that need to be durable to scratches and is not in direct contact with skin.

Leather we use is positive leather using cycle because the food industry does not use it and other ways the same hides would just end up rotting in landfill. We respect the animals of food industry to not let it go to waste. Meat consumption is growing every year which means more hides are taken to landfill or being treated for other industries to use them. At the same time tanneries create jobs and help grow local economy.  Almost 100% of hides that are taken to tanneries in Europe come from food industry. The more people’s wealth grows the more they eat meat and that is how the cycle goes. If these hides are not taken to tanneries, it will simply go to waste in landfill and end up rotting.
By using European hides and leather we can control that the industry complies to standards set by EU and that tanneries will not have their tanning waste substances straight back to pollute the nature. Today the EU regulations are so strict that all the tanning industry is much cleaner and eco friendlier than whatever fake fur or fake leather production. We are very happy that meat industry regulations also move towards respecting the animals and they are treated humanely.

We do not support fur industry, so rest assured. The reason is that fur animals are grown only for their hides and not for anything else. Animal activists usually mix those two and treat both leather industries with the same hostility. That is not necessary- we love and respect animals!

 

Care for vegetable tan leather:

 • YES – oil and care with leather conditioners. Do not use shoe polish!
 • YES – clean regularly with leather cleaner and brush
 • YES – use with dry weather
 • YES – leather will stretch, this is normal
 • YES – when the product is damp or even wet- set it into well ventilated place to dry up and then condition it thoroughly
 • NO – do not use when raining or going swimming
 • NO – do not use with other than pets
 • NO – these are not for punishing! Treat your pet with love and respect
 • NO – do not allow your pet to chew the products up. This product is all natural leather and your pet will finish it off fast
Lisa kommentaar
Postitatud Lisa kommentaar

Naha päritolu ja hooldus

Nahk on üks vanimaid materjale, mida inimene on kasutanud nii enda riietuses kui loomade talituses. Kogu Dogily toodetes kasutatav nahk on õlitatud taimparknahk, mis on toidutööstuse kõrvalprodukt. Nahk, mille jaoks ei ole lisaks hukatud mitte ühtegi looma. Püüame võimalusel alati kasutada kodumaist toodangut, et hoida meie jalajälge nii väiksena kui võimalik.
Taimparknahk on saadud taimsete toodete kasutamisel parkimise protsessis. Selle tõttu on nahk pehmem ning kulub loomulikult. Samas ei tekita looduslikud parkained allergiaid, mis võivad esineda tugeva ning eriti vastupidava kroomnaha puhul.

Meie kasutav nahk on nahakäitluse positiivne ringlus, kuna toidutööstuseks kasvatatud loomade nahk jõuaks muidu jäätmejaamadesse ja jääks lihtsalt roiskuma. Positiivse poolena toome välja just selle, et valmistame muidu jääkproduktist kasuliku toote. Samal ajal pakub nahatööstus töökohti ja aitab kasvada kohalikul majandusel.
Karusnahatööstust me ei toeta ning karusnahka ei kasuta. Põhjusel, et karusnaha jaoks kasvatatakse ja hukatakse loomi ainult nende kasukate pärast. Neid kahte nahatööstust ei saa omavahel segi ajada, kuid tihti liigitavad loomaaktivistid need mõlemad ekslikult samasse taunitavasse teemasse.
Taimparknahkade tööstus sõltub täielikult toidutööstusest. Mida rohkem inimesed tarbivad lihatooteid, seda enam tekib nahka, mida töötlusega saab päästa prügimäele sattumast. Kogu Euroopa nahatööstus kasvab just selle arvelt, et inimeste jõukus suurendab ka liha tarbimist. Peaaegu 100% Euroopas pargitavast nahast tuleb puhtalt toidutööstusest, v.a mõned eksootilised nahad. Kui seda nahka ei saadeta parkimiseks, läheb see kõik jäätmeks.

Kasutades Eestis ja Euroopas toodetud nahkasid, same kontrollida ka seda, et kogu tööstus vastab nõuetele ning parkainete jäätmed ei satu tagasi keskkonda. Täna on euronõuded nii karmid, et kogu selline tööstus on oluliselt puhtam ja keskkonnasõbralikum, kui mistahes kunstkangaste ja -materjalide tootmine. Meie rõõmuks on ka lihatootjatele esitatud nõuded karmimad, mis tähendab, et loomi koheldakse võimalikult humaanselt.

 

Taimparknaha hooldus:

 • Jah – õlita ning hoolda nahahooldusvahenditega. Ära kasuta kingaviksi!
 • Jah – puhasta õrnalt ning sobiva nahapuhastusvahendiga
 • Jah – kasuta kuivades tingimustes
 • Jah – nahk venib, see on loomulik

 

 • Ei – nahast tooted ei ole kasutamiseks ujumisel
 • Ei – nahast tooted ei ole kasutamiseks paduvihmas
 • Ei – ära jäta märjaks saanud toodet ummuksisse- pane see õhutatud ruumi kuivama ning hoolda pärast korralikult
 • Ei – ära jäta toodet looma kätte närida. Nahk on looduslik ning loom teeb sellega kiirelt 1:0
Lisa kommentaar